Maatjestraject

Informatie voor studenten

De apotheker anno nu levert farmaceutische patiëntenzorg en richt zich op de individuele behoefte van de patiënt. Het curriculum van de opleiding Farmacie is in 2016 herzien, hierbij is rekening gehouden met deze veranderingen, zodat kennis en competenties van studenten aansluiten bij de praktijk. Hoewel er in dit nieuwe curriculum meer aandacht is voor de apotheker als behandelaar, hebben studenten tijdens hun studie maar beperkt langdurig patiëntcontact. Hierdoor is het lastig om echt inzicht te krijgen wat aandoening(en) en geneesmiddelgebruik voor de patiënt betekenen: wie is de mens achter het medicijn? Het maatjestraject, in de cursus MA107 Polyfarmacie, beoogt om studenten een patiënt beter te laten leren kennen, door op meerdere momenten contact te hebben. Hierbij is met name aandacht voor de doelgroep thuiswonende (kwetsbare) ouderen.